Επικοινωνία

 

Pfizer Ελλάς A.E.
Λ. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 154 51


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:(+30) 210 67 85 800
FAX: (+30) 210 6785971
HR FAX: (+30) 210 6712372
 
Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης, στo τηλέφωνo:
 
(+30) 210 6785800 – Ώρες γραφείου
Fax: (+30) 210 6785950
 
Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, στα τηλέφωνα:
 
(+30) 210 6785908 – Ώρες γραφείου
(+30) 210 6785808 – 24ωρη γραμμή

Fax: (+30) 210 8199096