Σημαντική Σημείωση

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα.

Χώρες εκτός Ελλάδας ενδέχεται να διαθέτουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα.

Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.